Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede

Bel ons

Inhoud

Cliënten van het OCMW kunnen een tussenkomst vragen in de kosten van socio-culturele of sportieve activiteiten.

De tussenkomst kan betrekking hebben op:

  • het lidmaatschap bij een sportclub
  • inschrijvingsgeld bij de muziek- of kunstacademie
  • schoolkosten (bijvoorbeeld bosklassen, boeken)
  • uitstappen en toegangsticketten voor recreatieparken
  • toeristische attracties
  • culturele of sportieve participatie (bijvoorbeeld toneelvoorstelling)
  • initiatieven die de digitale kloof verkleinen

Deze tussenkomst dient u niet terug te betalen aan het OCMW.

Procedure

  • De maatschappelijk werker zal u contacteren als u in aanmerking komt voor deze tussenkomst. 
  • U bezorgt aan de maatschappelijk werker het bewijs van hetgeen u betaald heeft, bijvoorbeeld kasticket of rekeningafschrift. 
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waarna  u een terugbetaling zal ontvangen.

Wat meebrengen

Betalingsbewijs van de activiteit of aankoop waarvoor u een tussenkomst vraagt.

Kostprijs

Er wordt jaarlijks een maximumbedrag bepaald waarop iedere cliënt recht heeft. 

Voor wie

Voor cliënten van het OCMW.

Contact