Tussenkomst in het leefgeld

Leefgeld is het bedrag dat een persoon of een gezin nodig heeft om te kunnen leven. Het gaat om geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging.

Door bepaalde omstandigheden kan het zijn dat er geen geld meer is om noodzakelijke aankopen te kunnen doen. Het OCMW kan dan een financiële steun toekennen.

Afhankelijk van uw situatie wordt de steun éénmalig toegekend of voor een langere periode.

Leefgeld is niet hetzelfde als een leefloon. Een leefloon is een uitkering die voorbehouden is voor personen die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

  • Afhankelijk van uw financiële situatie zal er beslist worden of u de steun al dan niet dient terug te betalen aan het OCMW.
  • Het is mogelijk dat er bijkomende voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
  • Indien uw dringend leefgeld nodig heeft, kan de Voorzitter van het OCMW beslissen om aan u een dringende steun toe te kennen. Uw dossier zal dan ter bekrachtiging voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden

Bedrag

Het bedrag van de steun is afhankelijk van uw gezinssituatie.

Voor wie

U moet in de gemeente Oudsbergen verblijven.

Contact