Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Bel ons

Inhoud

Indien u een beperkt inkomen heeft en u heeft aanzienlijke medische en farmaceutische kosten, kan u een tussenkomst vragen aan het OCMW.

U kan een tussenkomst krijgen in :

 • Remgelden huisarts,  specialist, …
 • Remgelden paramedische kosten (vb. kinesist)
 • Remgelden apotheek voor de medicatie die is voorgeschreven door een arts

Voorwaarden

 • Het OCMW komt pas tussen als u de kosten niet zelf kan betalen én als er geen afbetaling wordt toegestaan.
 • Afhankelijk van uw financiële situatie zal er beslist worden of u de steun al dan niet dient terug te betalen aan het OCMW.
 • Het is mogelijk dat er bijkomende voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Procedure

 • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
 • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
 • Als aan u een tussenkomst verleend wordt, brengt u maandelijks de bewijsstukken van uw kosten binnen bij de maatschappelijk assistent en kan de tussenkomst uitbetaald worden door het OCMW.

Wat meebrengen

 • een overzicht van uw inkomsten en uitgaven aan de hand van uw rekeninguittreksels
 • een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds
 • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Uitzonderingen

Uw rechten op de verhoogde tegemoetkoming en maximumfactuur via uw ziekenfonds worden eerst uitgeput.

Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, wordt deze eerst aangesproken.

Voor personen die niet legaal in Oudsbergen verblijven en voor asielzoekers gelden andere regels.

Voor wie

Inwoner van Oudsbergen.

Contact