Tussenkomst eerste maand huishuur

Bel ons

Inhoud

Als u een nieuw huurcontract voor een huis of een appartement afsluit, maar u kunt de huur voor de eerste maand niet betalen, dan kunt u bij het OCMW een steunaanvraag indienen.

Voorwaarden

  • U bent niet in de mogelijkheid om de huishuur van de eerste maand te betalen. 
  • Afhankelijk van uw financiële situatie zal er beslist worden of u de steun al dan niet dient terug te betalen aan het OCMW.
  • Het is mogelijk dat er bijkomende voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • het huurcontract
  • de rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden.

Kostprijs

De huur kan volledig of gedeeltelijk ten laste worden genomen.

Voor wie

U moet in de gemeente Oudsbergen wonen.

Contact