Trajectcontroles

Verkeersveiligheid is een topprioriteit in Oudsbergen. Omdat sensibiliseren niet altijd voldoende is, moeten we ook optreden waar nodig. Daarom installeert het gemeentebestuur trajectcontroles langs de belangrijkste invalswegen in Oudsbergen.

Wat is een trajectcontrole?

Een trajectcontrole werkt met een ANPR-camera, die nummerplaten kan herkennen. Op het begin- en eindpunt van een traject maakt de camera een foto van je auto. Op basis van het tijdsinterval tussen die twee foto’s wordt je gemiddelde snelheid bepaald. Als die te hoog is, krijg je een boete.

Elke camerapaal krijgt ook een 360° camera. Dat is een beveiligingssysteem voor de ANPR-camera zelf, maar ook een manier om de omgeving in kaart te brengen in geval van calamiteiten.

Locaties

Gewestelijke trajectcontroles

 • N76 Plockroy (in werking sinds maart 2022)
 • N76 Soetebeek (startdatum nog niet bekend)
 • N719 Weg naar Helchteren (startdatum nog niet bekend)

De federale politie controleert de snelheden op deze trajecten en int de eventuele boetes.

Gemeentelijke trajectcontroles

 • Dampstraat
 • Ophovenstraat
 • Weg naar Opitter
 • Wijshagerkiezel
 • Weg naar Opoeteren
 • Weg naar Zwartberg
 • Weg naar Gruitrode
 • Betonweg
 • Breekiezel

De gemeentelijke trajectcontroles worden aangekondigd met signalisatieborden langs de weg. Het doel is immers om mensen trager te laten rijden, niet om boetes uit te delen. Op de gewestwegen zijn er geen signalisatieborden.

Aanpassing snelheidsregimes

We voeren hoofdzakelijk trajectcontroles in op plaatsen waar er vandaag 50 km/u gereden mag worden.

Op 4 locaties wordt de snelheid wel aangepast van 70 naar 50 km/u:

 • Dampstraat vanaf de N76 Plockroy tot de fietsoversteekplaats aan de Akkerstraat
 • Weg naar Zwartberg ter hoogte van Nieuwe Kempen
 • Betonweg in Ellikom tot aan de Grote Baan
 • Weg naar Opitter in Neerglabbeek tot aan de grens met Opitter in Bree

Kasteelstraat in Neerglabbeek

We bekijken samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de mogelijkheden om ook een trajectcontrole te installeren in Kasteelstraat in Neerglabbeek.

Wanneer?

De plaatsing van de gemeentelijke trajectcontroles gebeurt in de zomer van 2022. In het najaar van 2022 treden ze in werking.

Waarom trajectcontroles?

Snelheidsbeperkingen zijn veiligheidsmaatregelen die hoogstnodig zijn. De cijfers liegen er niet om en tonen aan dat snelheid een bijzonder grote rol speelt in de verkeersveiligheid.

Op basis van die cijfers en op basis van het advies van de verkeerscommissie en politie CARMA wil gemeente Oudsbergen 9 trajectcontroles installeren, bovenop de drie trajectcontroles die het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet in Oudsbergen.

Waarom trajectcontroles en niet flitspalen?

Het effect van trajectcontrole is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.

Wat gebeurt er als ik te snel rijd?

Is jouw gemiddelde snelheid te hoog? Dan krijg je een boete opgestuurd met de post. Die moet je binnen 30 dagen betalen. Dan is de procedure afgerond.

GAS 5

Het systeem GAS 5 bepaalt dat steden en gemeenten sinds 1 februari 2021 gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) mogen opleggen voor lichte snelheidsovertredingen (maximum 20 km/u te snel) in zones van 30 of 50 km per uur. Hierdoor worden deze overtredingen niet langer strafrechtelijk gesanctioneerd.

De boetes worden geïnd door het gemeentebestuur. Op die manier kunnen de lokale besturen een deel van hun investerings- en exploitatiekosten compenseren. Voor Oudsbergen zijn die inkomsten echter geen doel op zich, maar wel de verkeersveiligheid. Deze investering is immers opgenomen in het meerjarenplan.

Zware snelheidsovertredingen (meer dan 20 km/u te snel), gecombineerde overtredingen of overtredingen door minderjarige bestuurders vallen niet binnen de context van GAS 5 en worden nog steeds afgehandeld door de federale politie.

Verwerking

De stad Genk treedt op als lokaal verwerkingscentrum voor de verwerking en afhandeling van GAS-boetes die voortvloeien uit vaststellingen van snelheidsovertredingen, die gebeuren via de geïnstalleerde trajectcontroles, bemande en onbemande camera’s, in zones 30 en 50 op het grondgebied van de politiezone CARMA.

Van elke boete gaat 12 euro naar stad Genk (personeelskosten, softwarekosten, operationele kosten en andere) en een triagekost van 1,41 euro naar politie CARMA. De rest is voor gemeentebestuur Oudsbergen.

Flitspaal aan de Commanderij

Er komt een flitspaal ter hoogte van de Commanderij in Gruitrode. Met het oog op de toekomstige uitbreiding en invulling van de site, zal het aantal bezoekers in deze zone toenemen. Omdat het traject daar te kort is voor een trajectcontrole, installeert politie CARMA er een flitspaal. De inkomsten zijn voor politiezone CARMA.

Sluipverkeer

Het gemeentebestuur neemt extra voorzorgen om het sluipverkeer te monitoren. Er worden verkeersmetingen uitgevoerd voor en nadat de trajectcontroles geïnstalleerd worden. Zo kunnen we de effecten meten en eventueel maatregelen nemen waar nodig.

Is bewezen dat trajectcontroles werken?

Uit een studie van de Universiteit van Hasselt blijkt dat op wegen met een trajectcontrole:

 • het aantal snelheidsovertreders daalt;
 • het aantal zware snelheidsovertreders zeer sterk daalt;
 • het aantal ongevallen daalt, ook voor en na de bewaakte zone.