Toelating tot crematie

Om een overledene te laten cremeren moet u de toelating hebben van het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Een toelating van crematie kan u enkel bekomen via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

De crematie mag niet in tegenspraak zijn met een eventuele laatste wilsbeschikking van overledene.

Procedure

U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst burgeradministratie waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

 • de aanvraag tot crematie
 • een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
  • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan hebt u een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
  • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, hebt u een toelating nodig van de Procureur des Konings.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Kan ik zelf bepalen of ik moet worden gecremeerd?

Personen die wensen zich na hun overlijden te laten cremeren, kunnen tijdens hun leven een laatste wilsbeschikking indienen bij de dienst burgeradministratie. 

Voor meer info neemt u best contact op met de gemeente.

Wat meebrengen

Wij hebben volgende documenten nodig:

 • De aanvraag tot crematie
 • Een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
  • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan hebt u een tweede verslag nodig van de aangestelde beëdigde geneesheer.
  • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, hebt u een toelating nodig van de Procureur des Konings.
 • Een attest van laatste wilsbeschikking, enkel indien overledene niet woonachtig was in onze gemeente.
 • Toelating tot begraven, enkel indien de overledene een bestemming zou krijgen op een begraafplaats buiten Oudsbergen.

Bedrag

Het verkrijgen van de toelating tot crematie is gratis.

Uitzonderingen

Voor biocrematie (resomeren of verwateren) is er nog geen wettelijk kader.

Contact

Adres
Dorpsstraat 44 , 3670 Oudsbergen Gemeentehuis Meeuwen
Adres
Gildenstraat 1 , 3660 Oudsbergen Gemeentehuis Opglabbeek