Vrijwilligers

Wat is een vrijwilliger?

Vrijwilligers zijn mensen die activiteiten verrichten, onbezoldigd, onverplicht voor anderen of de samenleving, buiten de normale werkcontext en binnen een organisatie waarbij geen winst wordt nagestreefd/onbaatzuchtige doelstelling.

Vacaturebank vrijwilligers

Op de website van vrijwilligerswerk vind je een databank terug voor vrijwilligers die ene vrijwilliger job zoeken en vacatures van organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers.

Je kan je aanmelden op deze databank indien je je wilt aanbieden als vrijwilliger, of een vacature opzetten voor je vereniging/organisatie indien je op zoek bent naar vrijwilligers.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het portaal voor vrijwilligerswerk in Vlaanderen: www.vlaanderenvrijwilligt.be.