Ondersteuning en subsidies

Vanaf 1 januari 2020 zijn er heel wat nieuwe ondersteuningsreglementen voor verenigingen van kracht. De nieuwe reglementen zijn van toepassing voor alle verenigingen in Oudsbergen. De oude reglementen van respectievelijk Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zijn niet meer geldig.

Erkenning

Hoe wordt mijn vereniging een erkende vereniging? Lees meer

Werkingssubsidie

Er werd een integraal reglement werkingssubsidie uitgewerkt met specifieke bepalingen per sector:

Onderhoudssubsidie sportterreinen

Er worden onderhoudssubsidies voor sportterreinen uitgekeerd aan erkende sportverenigingen uit Oudsbergen die een erfpacht- of recht van opstal overeenkomst met het gemeentebestuur hebben. Lees meer

Vormingssubsidie

Wens je als bestuurder, begeleider of trainer een vorming te volgen? Lees meer

Investeringssubsidie

Heeft je verenigingslokaal nood aan een renovatie of wens je een nieuw lokaal te bouwen? Lees meer

Toelage jubilerende vereniging

Verenigingen die 10, 20, 25,… jaar bestaan en dit op een feestelijke wijze vieren kunnen een toelage aanvragen. Lees meer

Projectondersteuning

Er zijn twee reglementen voor subsidies projectondersteuning. Lees meer