Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing voor erkende verenigingen

Inhoud

Erkende Oudsbergse verenigingen met eigen infrastructuur op gronden in gemeentelijke eigendom, komen in aanmerking voor een terugbetaling van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing om aanspraak te maken op terugbetaling:

  • De vereniging is erkend door het gemeentebestuur.
  • De vereniging betaalt onroerende voorheffing aan de Vlaamse overheid voor haar eigen infrastructuur op gronden in gemeentelijke eigendom.
  • De vereniging geniet een recht van opstal of erfpacht voor de eigen infrastructuur op gronden in gemeentelijke eigendom.
  • De infrastructuur wordt in hoofdzaak gebruikt voor de socio-culturele en/of sportieve werking van één of meer in Oudsbergen erkende verenigingen.
  • De vereniging maakt geen aanspraak op vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerk of jeugdsportclubs. Meer info over deze vrijstelling: https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-van-onroerende-voorheffing-voor-jeugdwerkorganisaties-en-jeugdverblijfscentra

Procedure

Dien aan de hand van het bijgevoegde formulier je subsidieaanvraag in, uiterlijk op 31 oktober.

Indien de vereniging het aanslagbiljet niet tijdig heeft ontvangen, kan de aanvraag nog in het volgende kalenderjaar gebeuren. Dit geldt voor de aanslagen vanaf 2020.

Na goedkeuring van de ingediende aanvraag, zal de subsidie uiterlijk op 31 december van het huidige jaar worden uitbetaald op rekening van de vereniging.