Technische ondersteuning

De medewerkers van de technische dienst onderhouden de speelplaatsen en groenzones van de scholen. Concreet betekent dat:

  • Groenonderhoud: graspleinen maaien, hagen scheren, bomen snoeien, ...
  • Speelplaats borstelen: in elke schoolvakantie en een keer extra op aanvraag.
  • Bladkorven: plaatsen en ledigen van eind oktober tot half december.
  • Strooizout: strooien in de schoolomgevingen. Op de speelplaats wordt niet gestrooid,
    maar de scholen kunnen gratis zakken strooizout afhalen.
  • Kredieturen: bovenop bovenstaande ondersteuning, kunnen de scholen rekenen op een vast aantal kredieturen voor allerlei klusjes zoals transport, kleine klinkerwerken en afrastering. Werken in of aan gebouwen zijn niet inbegrepen.