Subsidiereglement voor de instandhouding van zwaluwnesten

Vraag de subsidie aan

Lees het subsidiereglement

Inhoud

Zwaluwen zijn trekvogels die zich goed thuisvoelen in de landelijke omgeving van Oudsbergen. Toch heeft onze populatie zwaluwen het steeds moeilijker door het verdwijnen van geschikte nestgelegenheden en een verminderd voedselaanbod. De gemeente Oudsbergen geeft een subsidie aan haar inwoners die nesten van huiszwaluwen, boerenzwaluwen en gierzwaluwen aan hun woningen, stallen of andere gebouwen helpen te behouden. 

Voorwaarden

  • De subsidie kan per adres éénmaal per jaar aangevraagd worden.
  • Behoud de nesten ook na het broedseizoen, bij eventuele overlast neem je zelf passende maatregelen.
  • Gebruik geen chemische insectenbestrijders in de onmiddelijke omgeving van de nesten.
  • Vrijwaar de nesten bij het schoonmaken van muren met zwaluwnesten.
  • Gebruik geen lakverven op muren met zwaluwnesten.
  • Maak de zwaluwnesten ontoegankelijk voor katten indien nodig.
  • De aanvrager gaat akkoord met een mogelijke controle van de nesten. 

Procedure

Vul elk jaar voor 30 juni het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe. 

Aanvraagformulier subsidie voor behoud zwaluwnesten

Kostprijs

Bij 1 tot en met 10 bezette nesten: € 25

Bij meer dan 10 bezette nesten: € 50 

Voor wie

Inwoners van de gemeente Oudsbergen bij wie zwaluwnesten zijn gebouwd tegen een gebouw waarvan ze eigenaar of gebruiker zijn.