Subsidie voor professionele landbouwers

Professionele landbouwers kunnen steun aanvragen via de niet-productieve investeringen van VLIF. Die steun is er enkel voor veehouderijen van een bepaalde grootte.

Algemene voorwaarden voor aanvraag VLIF-steun voor niet-productieve investeringen:

 • Landbouwer zijn (met ondernemingsnummer, geregistreerd bij L&V). Dus niet voor openbare besturen of terreinbeherende natuurverenigingen.
 • Alle wettelijke normen naleven.
 • Technisch verantwoordingsadvies (voor normen technisch advies, zie site L&V) >> niet van toepassing voor wolfproof maken omheining.
 • Investering wordt pas gestart na kennisgeving van de selectie.
 • Subsidiabele investeringskosten bedragen minimaal 1.000 euro.
 • Investering moet 5 jaar na toekenning gebruikt/in stand gehouden worden.

Specifieke voorwaarden voor wolfproof maken omheiningen:

Diersoorten en startaantallen die in aanmerking komen

 1. schaap, mouflon, geit (≥ 50 ♀♀ > 6 maanden, en geregistreerd)
 2. alpaca, guanaco, lama (≥ 50 ♀♀ > 6 maanden)
 3. damhert, edelhert (≥ 50 ♀♀ > 6 maanden, en geregistreerd)
 4. runderen (≥ 30 > 8 maanden)
 5. paarden (≥ 15 fokpaarden)

Maximale lengtes omheining

 • Paarden en runderen: 1600 m per bedrijf (bv vierkant van 400m)
 • Rest: 400 m per 5,5 dieren op het bedrijf
 • Mobiel raster: max 400m per 50 dieren

Andere voorwaarden

 • Investering moet in de risicozone bepaald worden door ANB
 • Voor bescherming zieke/kwetsbare/verzwakte dieren enkel nachtraster of flexinet (400m)
 • Subsidiabele kosten: zie regeling ANB. Ook enkel aanpassing van bestaande omheining.
 • Normen: zie regeling ANB.

Steun

 • 100% van de (geselecteerde delen van de) investering
 • Normbedrag: € 4,80/m

Hoe VLIF steun aanvragen?

 • Via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be Klik hier voor de handleiding.
 • Je moet intekenen op een ‘oproep’, maar de indienperiodes volgen elkaar nagenoeg continu op (4x per jaar, telkens max 3 maand) waardoor je bijna op elk moment je steunaanvraag kunt indienen.
  • Indienperiode 1: 1 jan – 31 maa
  • Indienperiode 2: 1 apr – 30 jun
  • Indienperiode 3: 1 jul – 30 sep
  • Indienperiode 4: 1 okt – half dec
 • Onder 'Vlaams Landbouwinvesteringsfonds' vind je een lijst met de lopende oproepen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend
 • Na indienen van de aanvraag is er een selectieprocedure en krijg je te horen welke investeringen wel of niet zullen gesubsidieerd worden.

Opgelet: doe de investering nog niet vooraleer je aanvraag goedgekeurd wordt. Je mag dus nog geen getekende offertes of facturen in bezit hebben.