Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking

In het kader van ontwikkelingssamenwerking kan er een subsidie aangevraagd worden voor de ondersteuning van mondiale projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschappen in het zuiden of voor inleefreizen en –stages.

Voorwaarden

  • De aanvrager woont in de gemeente of woonde er voordat hij verhuisd is naar het buitenland in functie van het project of de aanvrager is een vereniging uit Oudsbergen.
  • Het project is gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio of gemeenschap, met respect voor het milieu en de culturele eigenheid van die gemeenschap.
  • Er kan een samenwerking aangetoond worden met een lokale partner in het betreffende land.
  • Het betreft een rechtstreekse ondersteuning van het project in het betreffende land.
  • De aanvrager is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het project.
  • Het project moet leiden tot de verzelfstandiging van de doelgroep. Het is de bedoeling dat de lokale bevolking het beheer van het project op termijn in eigen handen neemt.
  • De aankoop van hulpgoederen dient in het land zelf te gebeuren, ter stimulatie van de lokale economie, behoudens plausibele contra-argumenten van de aanvrager. Het louter verschepen of vervoeren van hulpgoederen komt niet in aanmerking voor subsidiëring.

Procedure

Uiterlijk op 30 juni voor subsidiëring in het lopende kalenderjaar via het daartoe bestemde aanvraagformulier (zie downloads).

Bedrag

De subsidie bedraagt het gevraagde bedrag met een maximum van € 1.000. Andere financieringsbronnen worden mee in rekening genomen bij de beoordeling.

Regelgeving

Zie 'reglement' bij downloads.

Voor wie

Burgers en verenigingen uit Oudsbergen.

Contact