Subsidie voor noordwerking

Inhoud

Binnen het subsidiereglement voor projecten voor ontwikkelingssamenwerking, verleent de gemeente Oudsbergen een subsidie aan verenigingen die een activiteit opzetten in het kader van noordwerking. 

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een activiteit met een informatieve, culturele of educatieve inslag, georganiseerd in het kader van noordwerking.
  • De activiteit is bedoeld voor het grote publiek en de communicatie wordt ook op die manier gevoerd.
  • De opbrengst van de activiteit gaat integraal naar een goed doel in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Procedure

  • Een aanvraag moet minimum twee maanden voor de datum van de activiteit bij het gemeentebestuur ingediend worden via het daarvoor voorziene aanvraagformulier. 
  • Als de aanvraag aan alle criteria voldoet, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Voor wie

Enkel in Oudsbergen erkende verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie.

Maatschappelijke projecten

Contact