Subsidie voor het onderhoud van een AED-toestel

Inhoud

Het gemeentebestuur moedigt lokale verenigingen, bedrijven en onderwijsinstellingen aan om een AED-toestel te plaatsen. Zo zijn er meer toestellen beschikbaar of in de buurt bij een hartstilstand. Je kan er op dat moment immers levens mee redden.

Kocht je een AED-toestel na 1 juli 2022? Dan kan je voor het jaarlijks onderhoud van het toestel een gemeentelijke subsidie aanvragen. Je kan die subsidie voor één toestel aanvragen.

Voorwaarden

Je kan de subsidie voor max. één AED-toestel aanvragen, ook al heb je meerdere toestellen aangekocht. Het toestel en het onderhoudscontract moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden voor het AED-toestel

 • Het is een volautomatisch AED-toestel (gesproken instructies) met buitenkast, voorzien van verwarming en verlichting.
 • Het toestel is aangekocht na 1 juli 2022. Het werd nadien gemeld bij de dienst gezondheid en preventie van de gemeente Oudsbergen.
 • Het AED-toestel is altijd toegankelijk en zichtbaar.
 • De locatie van het toestel mag opgenomen worden in het stratenplan van Oudsbergen. Dat plan biedt een overzicht van alle AED-toestellen in de hele gemeente.
 • Het toestel is verzekerd voor alle risico's, zoals schade door derden, vandalisme, weersomstandigheden, de eigen burgerlijke aansprakelijkheid... De subsidie kan enkel toegekend worden voor de periode waarin je toestel verzekerd was. Het bewijs van die verzekering voeg je toe aan het aanvraagformulier en bezorg je aan de dienst gezondheid & preventie van de gemeente Oudsbergen via info@oudsbergen.be
 • Het toestel is in orde volgens de vereisten uit het Koninklijk Besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen en het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.
 • De aanvrager voldoet aan de verplichtingen in het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.

Voorwaarden voor het onderhoudscontract

 • Het toestel is dat jaar nog gecontroleerd door een zelftest. Onderdelen die aan vervang toe waren, werden vervangen.
 • De elektroden werden preventief vervangen, voor de vervaldatum.
 • De batterij werd preventief vervangen, voor de vervaldatum.
 • De elektroden werden vervangen na gebruik of bij een defect.
 • De batterij werd vervangen na gebruik of bij een defect.
 • Het toestel werd opnieuw gebruiksklaar gemaakt na gebruik.
 • De wisselstukken en de snelle-interventiekit werden aangevuld na gebruik.
 • De gegevens werden uitgelezen na gebruik.
 • Er is een service voorzien, 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor bijstand, het onderhoud en herstellingen.
 • Is er een defect of panne? Dan is er een medewerker ter plaats binnen maximum 6 uur.
 • Is er een defect of panne? Dan is er een vervangtoestel ter plaatse binnen maximum 24 uur. Na herstelling wordt het oorspronkelijke AED-toestel opnieuw geïnstalleerd.
 • De software wordt geüpdatet.

Procedure

Er is een verschillende procedure voor de eerste aanvraag en voor een herhalende aanvraag.

1. Vraag je de subsidie voor de eerste keer aan? Vul dan het online aanvraagformulier in. Dat vind je op www.oudsbergen.be/subsidie-aed

Bij je aanvraag moet je de volgende documenten en foto’s indienen:

 • Een foto van het geplaatste toestel;
 • Het aankoopbewijs;
 • De onderhoudsfactuur en een bewijs dat die factuur betaald werd;
 • Een bewijs van je onderhoudscontact. In het contract moeten de ‘allrisk’-voorwaarden in artikel 8 duidelijk vermeld zijn;
 • Het formulier dat opgesteld is conform bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie;
 • Het bewijs dat je het formulier hierboven bezorgde aan het directoraat-generaal Basisgezondheid en Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid.

Zorg ervoor dat de documenten op je computer staan, voordat je de aanvraag start. Zo kan je de aanvraag in één keer afwerken en indienen. Je kan het formulier immers niet opslaan en er later aan verderwerken.

2. Heb je de subsidie al eens ontvangen en wil jij een nieuwe aanvraag indienen? Mail dan de volgende documenten naar info@oudsbergen.be:

 • Factuur onderhoudscontract
 • Bewijs betaling onderhoudscontract

Kostprijs

Zijn alle voorwaarden van het onderhoudscontract in orde? Dan ontvang je een subsidie van maximum €250, inclusief BTW, per jaar voor de onderhoudskosten. 

Je kan de subsidie één keer per jaar aanvragen, tot 7 jaar nadat je het toestel aankocht.

Na 7 jaar vervalt de garantie van heel wat toestellen. Het toestel heeft dan vaker herstellingen nodig en die onderhoudskosten kunnen hoog oplopen. Er wordt aangeraden om na die termijn een nieuw toestel aan te kopen. Daarom kent het gemeentebestuur na 7 jaar geen onderhoudssubsidie meer toe.

Regelgeving

Het subsidiereglement geldt van 1 december 2022 tot en met 31 december 2024. Het reglement kan met terugwerkende kracht worden ingeroepen voor aangekochte AED-toestellen vanaf 1 juli 2022.

Subsidiereglement onderhoudskosten AED-toestel.pdf

Voor wie

 • Erkende lokale verenigingen
 • Bedrijven, handels & horecazaken
 • Onderwijsinstellingen

Gerelateerde items