Subsidie voor een maatschappelijk project

Inhoud

Oudsbergen wil burgers, verenigingen en scholen die een initiatief nemen graag ondersteunen. Iedere Oudsbergenaar die een maatschappelijk project wil opzetten in Oudsbergen kan een projectsubsidie aanvragen. Een maatschappelijk project is een project dat een verrijking betekent voor Oudsbergen en haar inwoners of voor de werking van een vereniging. 

Voorwaarden

Het project voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het project is afgebakend in tijd en duurt maximum één jaar voor wat betreft de subsidieperiode (het project kan langer blijven bestaan. Voor hetzelfde project kan maximaal drie keer een subsidie aangevraagd worden);
 • Het project heeft in hoofdzaak geen winstoogmerk of louter promotioneel doel;
 • Het project staat open voor een breed publiek en overstijgt daardoor de privésfeer van een besloten groep;
 • Het project maakt geen deel uit van de reguliere jaarwerking van een vereniging;
 • Het project heeft geen politieke of religieuze doeleinden;
 • Het project mag op geen enkele wijze personen of groepen discrimineren;
 • Het project situeert zich binnen één of meerdere van de volgende domeinen:
  • Evenementen en activiteiten
  • Kunst, cultuur en erfgoed
  • Publieke ruimte en toegankelijkheid
  • Milieu en natuur
  • Gezondheid en preventie
  • Verkeer en mobiliteit
  • Welzijn en zorg
  • Toerisme
  • Veiligheid
  • Sport 

Procedure

Wanneer kan je een subsidie aanvragen?

Je kan vier keer per jaar een aanvraag indienen. In de periodes januari – maart, april – juni, juli – september, oktober – december.

Een aanvraag kan ten vroegste 1 jaar voor de start van het project aangevraagd worden en ten laatste tijdens de indienperiode voorafgaand aan de start van het project. Je moet er rekening mee houden dat je pas vier tot zes weken na het einde van de indienperiode een beslissing over je aanvraag zal krijgen.

Hoe kan je een subsidie aanvragen? 

Dien het bijgevoegde aanvraagformulier in. De aanvraag bevat de gegevens van de aanvrager, inhoudelijke informatie over het project en een realistische raming van alle inkomsten en uitgaven van het project. 

Hoe gaat het verder met deze subsidieaanvraag?

Twee weken na iedere indienperiode komt de adviescommissie samen om de projectensubsidieaanvragen te beoordelen en een advies te schrijven voor het college van burgemeester en schepenen. Je kan het project komen toelichten aan de adviescommissie. Twee tot vier weken later zal het schepencollege beslissen over het al dan niet toekennen van een subsidie, de aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Hoe verloopt de uitbetaling van een subsidie?

Na goedkeuring van het de subsidieaanvraag wordt 50% van de toegekende subsidie uitbetaald.

Ten laatste drie maanden na het beëindigen van het project, dient de aanvraag een inhoudelijk en financieel verslag in van het project, inclusief bewijstukken van de gemaakte kosten. Het resterende saldo wordt uitbetaald indien het verslag in orde is.

Kostprijs

De subsidie kan maximaal 2000 euro bedragen. Geef in het aanvraagformulier aan welk subsidiebedrag nodig is voor de realisatie van het project. 

Voor wie

Alle burgers, verenigingen en scholen uit Oudsbergen.

Contact