Subsidie voor een maatschappelijk project

Oudsbergen wil burgers, verenigingen en scholen die een initiatief nemen graag ondersteunen. Iedere Oudsbergenaar die een maatschappelijk project wil opzetten in Oudsbergen kan een projectsubsidie aanvragen. Een maatschappelijk project is een project dat een verrijking betekent voor Oudsbergen en haar inwoners of voor de werking van een vereniging. 

Procedure

Wanneer kan je een subsidieaanvraag indienen?

Je kan vier keer per jaar een aanvraag indienen. In de periodes januari – maart, april – juni, juli – september, oktober – december.

Een aanvraag kan ten vroegste 1 jaar voor de start van het project aangevraagd worden en ten laatste tijdens de indienperiode voorafgaand aan de start van het project. Je moet er rekening mee houden dat je pas vier tot zes weken na het einde van de indienperiode een beslissing over je aanvraag zal krijgen.

Hoe gaat het verder met deze subsidieaanvraag?

Twee weken na iedere indienperiode komt de adviescommissie samen om de projectensubsidieaanvragen te beoordelen en een advies te schrijven voor het college van burgemeester en schepenen. Twee tot vier weken later zal het schepencollege beslissen over het al dan niet toekennen van een subsidie, de aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Hoe verloopt de uitbetaling van een subsidie?

Na goedkeuring van het de subsidieaanvraag wordt 50% van de toegekende subsidie uitbetaald.

Ten laatste drie maanden na het beëindigen van het project, dient de aanvraag een inhoudelijk en financieel verslag in van het project, inclusief bewijstukken van de gemaakte kosten. Het resterende saldo wordt uitbetaald indien het verslag in orde is.

Voor wie

Alle burgers, verenigingen en scholen uit Oudsbergen.