Subsidie terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing voor erkende verenigingen

Erkende Oudsbergse verenigingen met eigen infrastructuur op gronden in gemeentelijke eigendom, komen in aanmerking voor een terugbetaling van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing.

Voorwaarden

De vereniging is erkend door het gemeentebestuur en betaalt onroerende voorheffing aan de Vlaamse overheid voor eigen infrastructuur op gronden in gemeentelijke eigendom en waarvoor de vereniging een recht van opstal of erfpacht geniet.

Volgende voorwaarden zijn eveneens van toepassing:

De infrastructuur wordt in hoofdzaak gebruikt voor de socio-culturele en/of sportieve werking van één of meer in Oudsbergen erkende verenigingen;
De vereniging maakt geen aanspraak op vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerk of jeugdsportclubs. Meer info: https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-van-onroerende-voorheffing-voor-jeugdwerkorganisaties-en-jeugdverblijfscentra

Procedure

Dien aan de hand van het bijgevoegde formulier je subsidieaanvraag in, uiterlijk op 31 oktober.

Indien de vereniging het aanslagbiljet niet tijdig heeft ontvangen, kan de aanvraag nog in het volgende kalenderjaar gebeuren. Dit geldt voor de aanslagen vanaf 2020.

Na goedkeuring van de ingediende aanvraag, zal de subsidie uiterlijk op 31 december van het huidige jaar worden uitbetaald op rekening van de vereniging.