Subsidie maatschappelijk project

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

Alle burgers, verenigingen en scholen uit Oudsbergen.

Wanneer kan je een subsidieaanvraag indienen?

Je kan vier keer per jaar een aanvraag indienen. In de periodes januari – maart, april – juni, juli – september, oktober – december. Een aanvraag kan ten vroegste 1 jaar voor de start van het project aangevraagd worden en ten laatste tijdens de indienperiode voorafgaand aan de start van het project. Je moet er rekening me houden dat je pas vier tot zes weken na het einde van de indienperiode een beslissing over je aanvraag zal krijgen.

Hoe gaat het verder met deze subsidieaanvraag?

Twee weken na iedere indienperiode komt de adviescommissie samen om de projectensubsidieaanvragen te beoordelen en een advies te schrijven voor het college van burgemeester en schepenen. Twee tot vier weken later zal het schepencollege beslissen over het al dan niet toekennen van een subsidie, de aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

Na goedkeuring van het de subsidieaanvraag wordt 50% van de toegekende subsidie uitbetaald.

Ten laatste drie maanden na het beëindigen van het project, dient de aanvraag een inhoudelijk en financieel verslag in van het project, inclusief bewijstukken van de gemaakte kosten. Het resterende saldo wordt uitbetaald indien het verslag in orde is.

Contact

Contact

UiTbalie

Adres
Gildenstraat 10 , 3660 Oudsbergen Troempeelke
Tel.
089 810 910
uit@oudsbergen.be

Openingsuren

Vandaag

Maak een afspraak via 089 810 100

Meer info UiTbalie