Strooiregeling bij winterweer

In de winterperiode, van begin november tot eind maart, staan medewerkers van de gemeentelijke dienstwerken in voor de gladheidsbestrijding op de gemeentewegen. Er is een permanentie voorzien om gedurende de volledige periode de weersomstandigheden op te volgen zodat we snel kunnen reageren. 

De gewestwegen en de bijhorende fietspaden, de zogenaamde ‘N- wegen’, vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer, AWV. Deze wegen worden niet door de gemeente gestrooid. 

U past uw rijgedrag uiteraard best ook altijd aan aan de weersomstandigheden. Vertrek op tijd, rijdt met aangepaste snelheid en houdt voldoende afstand.

Procedure

Het grondgebied van Oudsbergen is groot en het is niet mogelijk om alle gemeentelijke wegen tegelijkertijd te strooien. Er wordt gewerkt met verschillende categoriën van wegen en prioriteitsfasen en er worden meerdere voertuigen gelijktijdig ingezet om de gladheid zo goed mogelijk te bestrijden. Wij hanteren de volgende richtlijnen:

FASE CATEGORIE TIJDSTIP (relatief)
Fase 1:

Hoofdontsluitingswegen

Bedrijventerreinen

(vanaf +/- 4:30 – 5:00 uur)
Fase 2:

Ontsluitingswegen

Centrumstraten

Respectievelijke fietspaden

Gevaarlijke punten

Hellingen 1ste categorie

(tussen +/- 6:00 - 7:30 uur)
Fase 3:

Grotere woonstraten

Hellingen 2de categorie

(vanaf +/- 7:30 uur)
Fase 4:Buitengebied + de rest(aansluitend op vorige fase, i.f.v. noodzakelijkheid)

De wachtdienst volgt nauwgezet de weersverwachtingen op en we combineren dit met een analyse van de wegdektemperatuur en de staat van het wegdek. De bestrijding van de gladheid wordt aangepast naargelang de omstandigheden:

  • Sneeuw wordt best geruimd met een sneeuwploeg of -borstel.
  • Voor aangevroren rijm- en ijzelplekken wordt strooizout en/of pekel (zoutwater) gebruikt. Strooizout werkt het beste bij nat weer op een veel gebruikte weg. 

Zout heeft een negatieve impact op het milieu en de beplantingen langs de wegen en tast het wegdek aan. Vandaar dat we ons best doen om onnodig zoutverbruik te vermijden en zo doelgericht en adequaat mogelijk te strooien.

Contact