Strooiregeling bij winterweer

Inhoud

Van november tot maart staat de dienst werken klaar om gladde gemeentewegen te bestrijden. Gedurende de hele periode worden de weersomstandigheden permanent opgevolgd zodat er snel gereageerd kan worden indien nodig.

De gewestwegen en de bijhorende fietspaden, de zogenaamde ‘N- wegen’, vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Deze wegen worden niet door het gemeentebestuur gestrooid. 

Pas je rijgedrag aan de weersomstandigheden. Vertrek op tijd, rij met aangepaste snelheid en hou voldoende afstand.

Procedure

Het grondgebied van Oudsbergen is erg uitgestrekt. Het is niet mogelijk om alle gemeentelijke wegen tegelijkertijd te strooien.

Daarom worden de wegen opgedeeld in categorieën en wordt er in verschillende fasen gestrooid. Er worden ook meerdere voertuigen gelijktijdig ingezet om de gladheid zo goed mogelijk te bestrijden.

FASE CATEGORIE TIJDSTIP (relatief)
Fase 1:

Hoofdontsluitingswegen

Bedrijventerreinen

(vanaf +/- 4:30 – 5:00 uur)
Fase 2:

Ontsluitingswegen

Centrumstraten

Respectievelijke fietspaden

Gevaarlijke punten

Hellingen 1ste categorie

(tussen +/- 6:00 - 7:30 uur)
Fase 3:

Grotere woonstraten

Hellingen 2de categorie

(vanaf +/- 7:30 uur)
Fase 4:Buitengebied + de rest(aansluitend op vorige fase, i.f.v. noodzakelijkheid)

De wachtdienst volgt nauwgezet de weersverwachtingen op. Daarnaast analyseren we de wegdektemperatuur en de staat van het wegdek. De bestrijding van de gladheid wordt aangepast naargelang de omstandigheden:

  • Sneeuw wordt best geruimd met een sneeuwploeg of -borstel.
  • Voor aangevroren rijm- en ijzelplekken wordt strooizout en/of pekel (zoutwater) gebruikt. Strooizout werkt het beste bij nat weer op een veel gebruikte weg. 

Zout heeft een negatieve impact op het milieu en de beplantingen langs de wegen en tast het wegdek aan.Daarom wordt onnodig zoutgebruik zoveel mogelijk vermeden en wordt er zo doelgericht mogelijk gestrooid.

Uitzonderingen

Nieuwe wegen of wegen die een nieuwe toplaag asfalt kregen, strooien we niet. Dit tast namelijk de kwaliteit van de wegen aan. Sneeuw ruimen met sneeuwploegen is wel toegelaten.

In de winter van 2023-2024 strooien we volgende wegen niet:

  • Volledig industriezone Opglabbeek

 

Contact