Subsidie voor de aankoop van streekeigen groen

Vraag een subsidie aan

Inhoud

Bomen en hagen bieden heel wat voordelen. Ze verhogen de biodiversiteit, nemen CO2 op en bieden verkoeling op warme zomerdagen. Richt je tuin zo groen mogelijk in en vraag een subsidie aan voor de aankoop van inheemse planten en bomen, het zogenaamde ‘streekeigen groen’.

Voorwaarden

  • De subsidie is bedoeld voor de aankoop van streekeigen groen. Hier vind je de lijst met planten die in aanmerking komen voor de subsidie.
  • De subsidie bedraagt 50% van de aankoopprijs met een maximum van 100 euro.
  • De subsidie wordt niet toegekend voor de aanplant in het kader van opgelegde voorwaarden (kapmachtiging, omgevingsvergunning, groennorm).
  • Je kan de subsidie één keer per huishouden aanvragen.
  • De boom of haag moet minstens 10 jaar blijven staan.
  • Aankoopbewijzen mogen maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. 

Elke subsidieaanvraag wordt beoordeeld door het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen neemt twee maal per jaar een beslissing om de subsidie al dan niet uit te betalen.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe.

Voor wie

Inwoners van de gemeente Oudsbergen.

Downloads

Contact