Straatnamen toekennen

Inhoud

De gemeenteraad is bevoegd om de naam van een openbare weg of plein vast te stellen of te wijzigen.

Het is gebruikelijk om bij de keuze van de straatnaam zoveel mogelijk namen te kiezen die typisch voor de gemeente of het gebied zijn waarop de naam betrekking heeft.

Tijdens de procedure wordt het advies van het forum voor verenigingen en vrije tijd gevraagd.

Voorwaarden

  • De nieuwe straatnaam moet eindigen op -straat, -weg of-dijk.
  • De nieuwe straatnaam mag maximum 24 lettertekens bevatten.
  • De nieuwe straatnaam mag geen apostrof (') of deelteken (") bevatten.
  • De nieuwe straatnaam mag geen voorzetselgroepen bevatten (bv. Door de Heistraat, Aan de Beekstraat).
  • De nieuwe straatnaam mag geen spellingtwijfel oproepen met namen waarin -ck-, -q-, of -y- in voorkomen (bv. Diskjockeystraat).
  • De nieuwe straatnaam mag geen dialectwoorden of niet-vernederlandste dialectwoorden in de straatnaam bevatten (bv. Krukarstraat).
  • De nieuwe straatnaam mag niet naar levende personen genoemd worden, met uitzondering van de leden van de koninklijke familie, mits toestemming van het koninklijk huis.
  • De nieuwe straatnaam mag niet kwetsend of schertsend zijn.
  • De nieuwe straatnaam moet makkelijk uit te spreken en te schrijven zijn.
  • De nieuwe straatnaam moet voldoende verschillen van bestaande straatnamen in Oudsbergen.

Contact