Straatnamen toekennen

De gemeenteraad is bevoegd om de naam van een openbare weg of plein vast te stellen of te wijzigen.

Het is gebruikelijk om bij de keuze van de straatnaam zoveel mogelijk namen te kiezen die typisch voor de gemeente of het gebied zijn waarop de naam betrekking heeft.

Er kunnen geen straten worden vernoemd naar nog levende personen, met uitzondering van de leden van de koninklijke familie, mits toestemming van het koninklijk huis.

Vanzelfsprekend is absoluut te vermijden dat in één gemeente dezelfde straatnaam verschillende keren voorkomt of dat er straatnamen worden gekozen die erg veel op elkaar lijken. 

Tijdens de procedure wordt het advies van de gemeentelijke cultuurraad gevraagd.

Procedure

De procedure werd uitgeschreven in bijgevoegd document.

Contact