Stemmen bij verkiezingen

Inhoud

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Verkiezingen in 2024:

 • De Europese en federale verkiezingen zullen doorgaan op 9 juni 2024
 • De provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen zullen doorgaan op 13 oktober 2024.

 

Voorwaarden

Als Belg bent je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent minstens 18 jaar, ten laatste op de dag van de verkiezingen. Op 9 juni 2024 zullen voor de eerste keer 16- en 17 jarigen kunnen stemmen voor het Europees Parlement.
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

 

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen om te stemmen.

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 geldt nog steeds de opkomstplicht. Je bent dus verplicht om je stem uit te brengen.

Voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 werd de opkomstplicht vervangen door het stemrecht. Je bent dus niet langer verplicht om je stem uit te brengen.

Ben je een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie en wil je deelnemen aan de verkiezingen? Dan moet je je eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten.

 • Als EU-onderdaan kan je na inschrijving een stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen.
 • Als niet-Belg van buiten de Europese Unie kan je na inschrijving  een stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Je gaat stemmen in de gemeente waar je bent gedomicilieerd wanneer de kiezerslijst vastgelegd wordt. De gemeente stuurt je een oproepingsbrief ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Je kan deze oproepingsbrief ook terug vinden op je burgerprofiel en in je ebox. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan zal je oproepingsbrief naar je vorige adres worden verzonden.

Wat meebrengen

 • oproepingsbrief
 • identiteitskaart

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst burgeradministratie tot de vrijdag voor de verkiezingen. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je kan vanaf 2024 ook je oproepingsbrief afdrukken via mijn burgerprofiel of ebox.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Sta je op de kiezerslijst, maar heb je je oproepingsbrief niet bij? Dan mag het kiesbureau je toch laten stemmen, op voorwaarde dat je je identiteitskaart laat zien.

Contacteer de dienst burgeradministratie voor meer informatie.

Je bent op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij het gemeentehuis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel bij diefstal als verlies).

De politie of het gemeentehuis geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Kostprijs

Stemmen en je laten registreren op de kiezerslijst (als niet-Belg) is gratis.

Uitzonderingen

Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan gaan, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Contact