Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een onroerend goed moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen, verkavelingsvoorschriften en dergelijke.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt meerstal aangevraagd door de makelaar of de notaris. De aanvraag gebeurt per brief aan het gemeentebestuur of per mail via info@oudsbergen.be .

U voegt een kadasterplan toe met aanduiding van de betreffende percelen.

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Bedrag

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 100 euro per aangesloten groep van maximum 5 kadastrale percelen.

Contact