Stedenbouwkundig attest

Neem contact met ons op

Inhoud

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als u de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo hebt u meer zekerheid.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig attest is geen bouwvergunning. Daarvoor dient u een aparte aanvraag in. De informatie op het attest, omtrent de bestemming en de opgelegde voorwaarde, blijft slechts 2 jaar geldig na de uitreiking van het attest.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen niet worden gewijzigd of tegengesproken bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning), voor zover:

  • er geen sprake is van substantiĆ«le wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften in de geldige periode van het stedenbouwkundig attest (tot 2 jaar na uitreiking);
  • er geen feiten of overwegingen aan het licht worden gebracht bij het inwinnen van verplichte adviezen of tijdens het eventuele openbaar onderzoek, waarmee geen rekening werd gehouden bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiĆ«le fouten.

Procedure

Hoe vraag ik het attest aan?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een schetsontwerp dat u opmaakt. Zo kunt u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

U kunt het aanvraagformulier (doc) hier downloaden of op de website van omgevingsloket Vlaanderen .

Waar vraag ik het attest aan?

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 30 euro.

Downloads

Contact

De regels rond bouwen en verbouwen zijn complex. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we op afspraak en vragen we op voorhand al informatie zodat we ons kunnen voorbereiden.

Stel je vraag