Statbel organiseert een enquête in onze gemeente

  • 3 maart 2020

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert een enquête in onze gemeente.
In de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) bij een aantal geselecteerde huishoudens uit onze gemeente.

Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert dit op Europees niveau via Eurostat.

De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, werden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd. Deze enquête heeft als voornaamste doelstelling indicatoren te bekomen om het sociale beleid mee te helpen evalueren en plannen. 

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête kan u steeds contact opnemen met het Call Center van de FOD Economie of een e-mail sturen naar Statbel:
FOD Economie - Contact Center Statbel
Tel. 0800 120 33 E-mail: silc(®economie.fgov.be
Fax : 0800 120 57 Website: httpsV/statbel.fgov.be/silc