Sport

Bewegen is ontzettend belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid

  • MOEV: activiteiten in de sporthallen, vrije deelname voor alle scholen.
  • Scholenveldloop: een veldloop voor alle scholen in Oudsbergen, met een opdeling tussen de wedstrijd- en plezierlopers.
  • Sportklassen: alle leerlingen van het derde of vierde leerjaar proeven van diverse sporten.
  • Interscholensportdag: voor de klassen van de derde graad. Deze jaarlijkse activiteit vindt om de beurt in de sportzone van Meeuwen en Opglabbeek plaats.
  • Aankoop sportmateriaal: elke school krijgt jaarlijks een schoolsportpakket ter waarde van 350 euro. Daarnaast mag iedere school één keer per jaar gratis
    gebruik maken van de sporthallen.
  • Sportsnack: naschools sportaanbod voor alle leerlingen van de lagere scholen.
  • Schoolzwemmen: het gemeentebestuur draagt jaarlijks 45 euro per leerling van het lager onderwijs bij aan de factuur van het schoolzwemmen.

Surf verder naar het sportaanbod