Sociaal telefoontarief

Inhoud

Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet kan aanspraak maken op een sociaal telefoontarief. 

Een sociaal telefoontarief heeft volgende voordelen;

 • een vermindering op de telefoonaansluiting
 • een verminderd abonnementsgeld
 • een lager gesprekstarief

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor het sociaal telefoontarief ;

 • als u of iemand anders in uw gezin nog niet van het sociaal tarief geniet
 • als u tot één van volgende doelgroepen behoort;
  - 65+ met bepaalde inkomensgrens
  - voor meer dan 66% gehandicapt
  - u bent leefloongerechtigd
  - slechthorenden
  - een laryngectomie ondergaan
  - militaire oorlogsblinden

Procedure

Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociaal telefoontarief te voldoen, kan u een aanvraag indienen bij een operator naar keuze. Dit kan telefonisch of schriftelijk. 

De operator bezorgt uw gegevens aan het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). Indien u voldoet aan de voorwaarden, kent het BIPT u het sociaal telefoontarief toe. De verminderingen zullen toegepast worden op uw eerst volgende factuur.

Wat meebrengen

Indien u de aanvraag wil indienen, zorg dan dat u een factuur, uw klantnummer en uw rijksregisternummer bij de hand heeft.

Kostprijs

De korting is afhankelijk van de tariefformule die u heeft.

Uitzonderingen

Indien er een vorm van gemeenschapsleven is, zoals bv een rusthuis, is er enkel recht indien het abonnement op naam van de begunstigde staat.

Contact