Snelheidsremmers in de omgeving van het Joekelbos

Gepubliceerd opwoensdag 30 jun 2021 om 16:33
In de omgeving van het drukbezochte Joekelbos worden enkele maatregelen genomen om de omliggende straten verkeersveiliger te maken.

Snelheidsremmers

Er komen drie snelheidsremmers. Een ter hoogte van Speeltuinstraat nummer 47, een in de Speeltuinstraat vlak voor het kruispunt met de Manestraat en een in de Manestraat vlak voor het kruispunt met de Speeltuinstraat.

Fietsstraat

De Leemkuilstraat wordt gedeeltelijk ingericht als fietsstraat met éénrichtingsverkeer. De fietsers hebben er voorrang en mogen niet ingehaald worden en de maximum snelheid bedraagt 30 km per uur.

De snelheidsremmers en fietsstraat worden nu in de vorm van een proefopstelling geïnstalleerd. Na de zomer volgt een evaluatiemoment met de omwonenden. Mits een gunstige evaluatie, worden de remmers en fietsstraat permanent aangelegd.

Extra maatregelen

De tijdelijke parking die nu werd ingericht op het grasveld in de Speeltuinstraat wordt omgevormd naar een permanente groene parking met boomschors als ondergrond. Verder komt er een tractorsluis in de Reyndersstraat, vlak na het kruispunt met de Speeltuinstraat en Manestraat. Die moet het sluipverkeer weren.

De toegang tot Sentower Park vanaf de Weg naar Gruitrode wordt ook heringericht met focus op een veilige doorsteek voor het fietsroutenetwerk.