Site Rijkswachtkazerne Meeuwen

Omschrijving

De voormalige gemeente Meeuwen-Gruitrode ontwikkelde enkele jaren geleden een visie voor de centrumvernieuwing in Meeuwen. Een onderdeel van die centrumvernieuwing is de site van de voormalige rijkswachtkazerne, gelegen tussen de Dorpsstraat en Beemdstraat, samen met de percelen aan de overkant van de Dorpsstraat. Vandaag vragen we jouw mening over de plannen voor deze site.

Een nieuwe invulling

Er is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in opmaak. De eerste stap in deze procedure is de startnota. Deze nota geeft de doelstellingen van het RUP weer en hoe het centrum van Meeuwen verder kan uitbreiden in deze zone. De focus ligt op meer handels- en ontmoetingsruimtes, maar ook op ruimte om te wonen, een betere bereikbaarheid en het vermijden van verkeershinder.

Verkeersveiligheid

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil het gemeentebestuur het kruispunt met de Dorpsstraat verkeersveiliger maken. De Dorpsstraat zelf wordt op lange termijn ook heringericht. Een breder straatprofiel, zoals dat vandaag in de Hoogstraat al bestaat, wordt daar verder gezet. Dit maakt het mogelijk om veiliger over te steken en meer groen te voorzien.

Raadpleeg de plannen

In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rijkswachtkazerne is een nieuwe stap gezet. Alle reacties en adviezen op de startnota werden één voor één verwerkt en vormen de basis voor de scopingnota. Daarin wordt opgelijst welke aspecten verder toegelicht, onderzocht of uitgewerkt moeten worden. Het college van burgemeester en schepen keurde de scopingnota op 17 januari 2022 goed.

Daarna starten we met de eigenlijke opmaak van het RUP Rijkswachtkazerne en de concrete toekomstvisie.

Scopingnota - RUP Rijkswachtkazerne6,5 Mb(pdf)

Bijlage scopingnota RUP Rijkswachtkazerne - RVR-eis.pdf185,6 Kb(pdf)

Bijlage scopingnota RUP Rijkswachtkazerne - bepaling van de plan-MER plicht.pdf289 Kb(pdf)

Startnota_RUP_Rijkswachtkazerne.pdf9,6 Mb(pdf)

Bijlage_startnota_mobiliteitsonderzoek.pdf2,5 Mb(pdf)

Bijlage_startnota_figurenbundel.pdf1,9 Mb(pdf)

Procesnota RUP Rijkswachtkazerne.pdf574,3 Kb(pdf)

Infomoment

Wij hebben de plannen voorgesteld tijdens een digitale infovergadering op woensdag 28 april om 20 uur. Iedereen kon mee luisteren, feedback geven en vragen stellen.

Bekijk de presentatie hier: Presentatie infovergadering 28042021.pdf3,9 Mb(pdf)

En het verslag hier: verslag infomoment RUP Rijkswachtkazerne.pdf74,7 Kb(pdf)

Status
Deelkern
Aangepast op dinsdag 28 mei 2024 om 20:28