Reglement voor een Sint-Maartensvuur

Als je een Sint-Maartensvuur organiseert, moet je de Vlaamse milieuwetgeving naleven.

Wat is een Sint-Maartensvuur?

Een Sint-Maartensvuur is een open vuur dat georganiseerd wordt ter gelegenheid van Sint-Maarten. Sint-Maarten wordt jaarlijks gevierd op 10 november.

Wat mag je verbranden?

Je mag enkel droog en onbehandeld hout verbranden. Dat is hout zonder chemische behandeling. 

Welke materialen zijn verboden?

Als algemene regel geldt: ‘Afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden’.

Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor biomassa-afval zoals tuinafval, houtafval en groenresten. Vezelplaten, MDF, keukendeurtjes, verfdeuren, geïmpregneerd hout… vallen ook onder de categorie ‘behandeld hout’ en mogen dus niet verbrand worden.

Voorwaarden voor de organisatie van een Sint-Maartensvuur

  • Je vraagt minstens 6 weken op voorhand goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
  • Je zorgt voor een publieke bekendmaking van de evenementenlocatie
  • Je houdt 100 meter afstand van gebouwen, bomen, bossen, heide, hagen…
  • Het is verboden om brandversnellers zoals mazout, vuile olie, autobanden… te gebruiken.
  • Rond de vuurhaard houd je een strook van 1 meter vrij van takken, dode bladeren, twijgen of ander brandbaar materiaal

Veiligheidsmaatregelen

  • Je houdt rekening met de windrichting om geuroverlast, rookoverlast en wegvliegende brandresten voor buren en het openbaar verkeer te vermijden.
  • Houd altijd brandblussers of een waterslang ter beschikking.
  • Toeschouwers moeten op een veilige afstand blijven.
  • Houd een EHBO-koffer in de buurt. Voorzie daarin specifiek materiaal voor brandwonden.
  • Blijf in de buurt! Laat nooit een vuur onbewaakt achter.

Gaat het toch mis? Bel 112.

Handhaving en sancties

De brandweer en/of politie controleren of je aan deze voorwaarden gerespecteerd hebt. Stellen zij vast dat niet alle voorwaarden in orde zijn? Dan mag het Sint-Maartensvuur niet aangestoken worden. Als het vuur al aangestoken werd, moet het onmiddellijk gedoofd worden. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

Downloads