Reglement voor een Sint-Maartensvuur

Als je een Sint-Maartensvuur organiseert, moet je de Vlaamse milieuwetgeving naleven.

Welke materialen zijn verboden?

Als algemene regel geldt: ‘Afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden’.

Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor biomassa-afval zoals tuinafval, houtafval en groenresten.

Welke materialen zijn toegestaan?

Het volgende is wel toegestaan:

 • het verbranden van droog onbehandeld hout in een open vuur (zoals een kampvuur);
 • het verbranden van droog onbehandeld hout in het kader van folkloristische evenementen, zoals kerstboomverbrandingen, Sint-Maartensvuur…;
 • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer (zoals een vuurschaal);
 • het gebruik van een barbecuetoestel.

Opgelet! Vezelplaten, MDF, keukendeurtjes, verfdeuren, geïmpregneerd hout… vallen ook onder de categorie ‘behandeld hout’ en mogen dus niet verbrand worden.

Voorwaarden

Je mag bovenstaande materialen enkel onder de volgende voorwaarden verbranden:

 • Je hebt vooraf de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen ontvangen.
 • Je houdt 100 meter afstand van gebouwen, bomen, bossen, heide, hagen…
 • Het is verboden om brandversnellers zoals mazout, vuile olie, autobanden… te gebruiken.
 • Rond de vuurhaard houd je een strook van 1 meter vrij van takken, dode bladeren, twijgen of ander brandbaar materiaal.
 • Je houdt rekening met de windrichting om geuroverlast, rookoverlast en wegvliegende brandresten voor buren en het openbaar verkeer te vermijden.
 • Houd altijd brandblussers of een waterslang ter beschikking.
 • Toeschouwers moeten op een veilige afstand blijven.
 • Houd een EHBO-koffer in de buurt. Voorzie daarin specifiek materiaal voor brandwonden.
 • Blijf in de buurt! Laat nooit een vuur onbewaakt achter.

Gaat het toch mis? Bel 112.

Inspectie brandweer/politie

De brandweer en/of politie controleren of je aan deze voorwaarden gerespecteerd hebt. Stellen zij vast dat niet alle voorwaarden in orde zijn? Dan mag het Sint-Maartensvuur niet aangestoken worden. Als het vuur al aangestoken werd, moet het onmiddellijk gedoofd worden.