Schooltoeslag voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Inhoud

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geefft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoeslag voor het basis en secundair onderwijs.

De schooltoeslag wordt automatisch uitbetaald door de uitbetaler van het groeipakket, ook bekend als de kinderbijslag. 

Voorheen was de schooltoeslag bekend als de schooltoelage.

Ook voor het hoger onderwijs is er een studietoelage mogelijk. Hoe u dit kan aanvragen leest u hier.

Voorwaarden

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als

 • ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten (ook HBO5 Verpleegkunde);
 • en Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap);
 • en voldoende aanwezig zijn op school;
 • en het gezinsinkomen niet te hoog is.

Je hebt geen recht op een schooltoeslag bij:

 • thuisonderwijs;
 • ziekenhuisonderwijs;
 • tweedekansonderwijs (CVO);
 • priv√©onderwijs, behalve Eureka, De leerwijzer, Safe, Sint-Ignatiusschool.

Het speelt geen rol of de leerling geslaagd is of niet.

Procedure

Uw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen.

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december.

Denkt recht te hebben op een schooltoeslag, maar hebt u eind december nog niets gekregen? Contacteer dan uw uitbetaler van het Groeipakket.

Indien u extra hulp nodig heeft dan kan u terecht bij een maatschappelijk assistent van gemeentebestuur Oudsbergen. 

Kostprijs

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het gezinsinkomen
 • de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling)
 • het type onderwijs

De meest recente bedragen voor elke categorie zijn te vinden via deze website.

Uitzonderingen

Voor specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Contact