Schatting pensioenrechten

Inhoud

Uw rustpensioen wordt berekend op basis van uw loopbaan, uw leeftijd en uw gezinssituatie. Ook uw vrijwillige bijdragen en bepaalde perioden van inactiviteit worden in aanmerking genomen. Het jaarlijkse pensioenbedrag is, in het algemeen, de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer uw loopbaan en hoe hoger uw wedde, hoe hoger uw pensioen zal zijn.

Een toekomstige gepensioneerde die de leeftijd van 55 jaar bereikt, ontvangt automatisch een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een overzicht van zijn loopbaan.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van uw pensioen? Maak dan een afspraak bij een medewerker van het OCMW en wij helpen u graag verder. 

Voorwaarden

Om een rustpensioen te ontvangen, moet u aan voorwaarden voldoen:

  • Bepaalde leeftijd bereiken
  • Wettelijke bijdragen betaald hebben tijdens uw loopbaan

Onder bepaalde voorwaarden, leeftijd en beroepsloopbaan, kan u met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

Afhankelijk van uw statuut werknemer, zelfstandige of ambtenaar kan de procedure verschillen.

  • Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd.

  • U bent verplicht uw pensioen zelf aan te vragen als u:

          - uw rustpensioen vervroegd wilt opnemen
          - uw rustpensioen wilt opnemen na de wettelijke pensioenleeftijd
          - uw rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een
            bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel
            van de burgerluchtvaart)
          - uw hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft.


U kan het rustpensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

  • via de pensioendienst van het gemeentebestuur
  • Als zelfstandige kunt u terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Statutaire ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de laatste werkgever in de overheidssector.

Wat meebrengen

Identiteitskaart met pincode en rekeningnummer

Kostprijs

Het bedrag hangt af van:

  • het stelsel waarin u werkt
  • het aantal jaren dat u werkt
  • uw gezinssituatie

Contact