Samen maken we de mobiliteitsswitch

Gepubliceerd opdonderdag 3 mrt 2022 om 11:17
Met de mobiliteitsswitch zet de Vlaamse Overheid in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Daarvoor worden de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar afgestemd.

Op plaatsen waar er meer reizigers vertrekken of aankomen zetten we snellere en frequentere busverbindingen in. Op minder drukke plaatsen komt er flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of deelwagen om een deel van je route af te leggen.

Combimobiliteit

Combimobiliteit betekent dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan de trein, bus, een deelfiets of deelwagen. Maar ook je eigen fiets gebruiken en wandelen horen erbij.

Door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, rijden er minder lege bussen rond én worden drukke lijnen beter bediend. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

Vervoerregio Limburg

Het openbaar vervoer is op maat van jouw regio. Vervoerregio Limburg bestaat uit 42 gemeenten die samen met de provincie Limburg en de Vlaamse overheid aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie werken voor alle vervoermiddelen. In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

  • Snellere en frequentere verbindingen op drukke lijnen. Op de belangrijkste knooppunten kan je gebruikmaken van een deelfiets om de laatste kilometers af te leggen.
  • Flexvervoer (Hoppinbus) op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn. Ook een aanbod van deelfietsen zorgt daar voor een alternatief.
  • Het aanmoedigen om te kiezen voor je eigen fiets.

Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn om de mobiliteitsswitch te maken. Intussen werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de praktische uitwerking. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar 2022.

Meer weten?