RUP woonzorgzone

In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) woonzorgzone worden de spelregels van toekomstige ontwikkelingen in dat gebied vastgelegd.

Omschrijving

In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) woonzorgzone is een nieuwe stap gezet. Alle reacties en adviezen op de startnota werden verwerkt en vormen de basis voor de volgende stappen: de scopingnota en het voorontwerp.

In het voorjaar van 2021 werd een startnota opgemaakt. Die nota heeft het gemeentebestuur in de loop van februari tot mei voorgelegd aan de omwonende burgers en de officiƫle adviesorganen. Het bestuur vroeg hun adviezen en organiseerde een inspraakmoment.

Op basis van die adviezen en reacties herwerkte het planteam de startnota en stelden we een zogenaamde scopingnota op. Daarin wordt verduidelijkt of verdere toelichting of onderzoek nodig is en of er bepaalde voorstellen verder uitgewerkt moeten worden.

In de volgende fase wordt er een voorontwerp van het RUP gemaakt. Ook dat voorontwerp wordt voorgelegd aan de officiƫle adviesorganen en de bevolking. Daarna volgt een openbaar onderzoek van 60 dagen, waarbij iedereen kan reageren op het voorliggende plan. Op basis van de ontvangen opmerkingen wordt het definitieve RUP gemaakt. In het definitieve RUP leggen we het bouwkader van de woonzorgzone vast. We bepalen de spelregels waaraan de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen.

Aangepast op: dinsdag 4 jul 2023 om 15:58