Rechtspositieregeling

Onderaan op deze pagina vind je de nieuwste versie van de rechtspositieregeling in Oudsbergen. Het document heeft recent enkele wijzigingen ondergaan. Een overzicht van  deze wijzigingen vind je op deze pagina.

De rechtspositieregeling is een document waarin de rechtspositie van gemeentelijke medewerkers geregeld wordt. De rechten en plichten staan erin opgesomd en uitgelegd. In het document vind je onder andere alles terug over de selectie van het personeel, de loopbaan en evaluatie, het salaris, de vergoedingen en toelagen en het verlof en afwezigheid. Het document kan bij gemeentelijk besluit worden gewijzigd.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2021

Op maandag 28 juni 2021 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn aanpassingen aan de rechtspositieregeling goed. Die aanpassingen werden ook besproken tijdens het overleg met de vakbondsafgevaardigden. De aangepaste rechtspositieregeling gold vanaf 1 juli 2021. 

Wat is er veranderd?

  • Er werden een aantal typfouten, grammaticale fouten, leestekens, nummeringen... verbeterd.
  • Onduidelijke artikelen werden aangepast zodat ze nu wel helder en duidelijk zijn. Inhoudelijk is er aan die artikelen niets gewijzigd.
  • Sinds de vorige rechtspositieregeling werd opgesteld, zijn er wijzigingen geweest in wetgeving en zijn er sectorale akkoorden afgesloten. De rechtspositieregeling werd vervolgens ook aangepast om hieraan tegemoet te komen. Denk bijvoorbeeld aan de maaltijdcheques die van 6 euro naar 7,5 euro zijn gegaan, of de nieuwe wetgeving rond het vaderschapsverlof, waardoor kersverse vaders langer thuis kunnen blijven. 
  • Vorig jaar werd de beslissing genomen om de buitenschoolse kinderopvang en klusjesdienst van het OCMW over te dragen naar de gemeente. Een ingreep die nodig was om er voor te zorgen dat alle personeelsleden kunnen genieten van 35 vakantiedagen en 14 feestdagen. Ook die wijziging werd aangepast in de rechtspositieregeling.
  • Het evaluatieproces werd aangepast. De filosofie blijft echter dezelfde: we voeren een beleid van regelmatige feedbackgesprekken. Wanneer er sprake is van voortdurend slecht presteren dat niet verbeterd kon worden middels regelmatige feedbackgesprekken, kan er een formele procedure met formele evaluatiemomenten opgestart worden. 

Wijzigingen vanaf 3 november 2021

Op maandag 25 oktober 2021 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn aanpassingen aan de rechtspositieregeling goed, meer bepaald over de aanwerving van een voltijdse kabinetsmedewerker. Deze kabinetsmedewerker zal bijkomende ondersteuning bieden aan de burgemeester en schepenen bij de uitoefening van hun mandaat.

Wat is er veranderd?

  • Aan de bestaande artikelen werden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
  • In bepaalde artikelen werden echter wél enkele bepalingen of alinea's toegevoegd. Deze regelen het salaris, de contractvorm en de evaluatie van de kabinetsmedewerker.
  • Het gemeentelijk besluit kan je ook lezen door op de link te klikken onderaan deze pagina.

Heb je nog vragen over de rechtspositieregeling? Neem dan contact op met de personeelsdienst via personeel@oudsbergen.be