Site Rijkswachtkazerne Meeuwen

De voormalige gemeente Meeuwen-Gruitrode ontwikkelde enkele jaren geleden een visie voor de centrumvernieuwing in Meeuwen. Een onderdeel van die centrumvernieuwing is de site van de voormalige rijkswachtkazerne, gelegen tussen de Dorpsstraat en Beemdstraat, samen met de percelen aan de overkant van de Dorpsstraat. Vandaag vragen we jouw mening over de plannen voor deze site.

Een nieuwe invulling

Er is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in opmaak. De eerste stap in deze procedure is de startnota. Deze nota geeft de doelstellingen van het RUP weer en hoe het centrum van Meeuwen verder kan uitbreiden in deze zone. De focus ligt op meer handels- en ontmoetingsruimtes, maar ook op ruimte om te wonen, een betere bereikbaarheid en het vermijden van verkeershinder.

Verkeersveiligheid

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil het gemeentebestuur het kruispunt met de Dorpsstraat verkeersveiliger maken. De Dorpsstraat zelf wordt op lange termijn ook heringericht. Een breder straatprofiel, zoals dat vandaag in de Hoogstraat al bestaat, wordt daar verder gezet. Dit maakt het mogelijk om veiliger over te steken en meer groen te voorzien.

Raadpleeg de startnota en procesnota

Lees de startnota en procesnota van het RUP:

Startnota_RUP_Rijkswachtkazerne.pdf9,6 Mb(pdf)

Bijlage_startnota_mobiliteitsonderzoek.pdf2,5 Mb(pdf)

Bijlage_startnota_figurenbundel.pdf1,9 Mb(pdf)

Procesnota_RUP_Rijkswachtkazerne.pdf576,5 Kb(pdf)

Of maak een afspraak bij het projectbureau in één van de gemeentehuizen om ze fysiek in te kijken. Dat kan via info@oudsbergen.be of 089 810 100.

Reacties over de startnota verstuur je aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, geef je tegen ontvangstbewijs af op één van de gemeentehuizen of verstuur je digitaal naar info@oudsbergen.be ten laatste op 10 juni 2021.

Infomoment

Wij hebben de plannen voorgesteld tijdens een digitale infovergadering op woensdag 28 april om 20 uur. Iedereen kon mee luisteren, feedback geven en vragen stellen.

Bekijk de presentatie hier: Presentatie infovergadering 28042021.pdf3,9 Mb(pdf)

En het verslag hier: verslag infomoment RUP Rijkswachtkazerne.pdf74,7 Kb(pdf)