Richtlijnen socio-culturele activiteiten

Richtlijnen corona voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten met inbegrip van jeugdwerk en amateurkunsten

Stand van zaken: 9 juni 2021

!raadpleeg altijd de recentste informatie via de aangegeven weblinks!

1. Evenementen en groepsactiviteiten

De regels voor het organiseren van een evenement zijn anders dan die voor een groepsactiviteit.

Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een 'publiek' komt naar een evenement. Denk hierbij aan concerten, voorstellingen, lezingen, festivals...

Aan groepsactiviteiten nemen mensen (vaak leden) deel aan een activiteit voor een beperkte groep mensen. Denk hierbij eerder aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, repetities, bestuursvergaderingen, vormingen, wandelingen...

1.1 Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een groepsactiviteit?


Welke maximumaantallen gelden?

 • Vanaf 9 juni tot en met 24 juni: maximaal 50 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders
 • Vanaf 25 juni: maximaal 100 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders
 • Voor sportactiviteiten gelden andere aantallen vanaf 9 juni: maximaal 50 personen binnen en 100 buiten

Je moet bij het organiseren van een groepsactiviteit steeds de regels volgen van het basisprotocol cultuur.

We sommen even de belangrijkste afspraken op:

 • Duid steeds een COVID-coördinator aan, maak een risicoanalyse en draaiboek. 
 • De begeleider(s) moeten niet meegerekend worden in de maximumaantallen. Er is geen maximumaantal op het aantal begeleiders, maar gebruik hier natuurlijk redelijke en normale aantallen op basis van de groepsgrootte.
 • Mondmaskers zijn verplicht in alle inrichtingen (zowel buiten als binnen) van culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector (lees: overal dus nog), behalve als de aard van de activiteit dit verhindert (bv. bij sportactiviteiten) en om kort te eten of te drinken.
 • Social distancing van 1,5m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol, dus bediening aan tafel met mondmasker, mondmasker van deelnemers alleen kortstondig af om een slok of hap te nemen, tafels van maximum 4 personen, verplichte CO2-meter binnen
 • Zang & Blaasinstrumenten volgen nog steeds de specifieke regels binnen (3m bij zang, 2m afstand bij blaasinstrumenten). Buiten werd de afstandsregel versoepeld naar 1,5m zonder mondmasker voor beide disciplines.
 • Nauw fysiek contact mag, maar hou het kort en sporadisch.

Mogelijk is jouw vereniging lid van een Vlaamse koepelorganisatie of -federatie. De kans is groot dat deze een overzicht op maat van jouw vereniging hebben uitgewerkt. Informeer ernaar!

1.2 Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een evenement?

Welke maximumaantallen gelden (voor het publiek)?

 • Buiten: maximum 400 mensen in het publiek
 • Binnen: maximum 75% van de CIRM-capaciteit van de zaal, indien die lager ligt dan 200.

Welke (administratieve) verplichtingen gelden er?

 • Voor elk evenement moet je toelating vragen aan je gemeentebestuur.
 • Voor elk evenement moet je een 'GO' krijgen van de CERM-tool. Je kan de CERM-tool, en het bijbehorend evenementenprotocol vinden op www.covideventriskmodel.be. Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren. Ben je op zoek naar toegankelijke instrumenten om hier mee aan de slag te gaan? Ikorganiseer.be maakte ze voor jou!
 • Voor elk evenement binnen zal de uitbater van de binneninfrastructuur een CIRM-goedkeuring moeten hebben. Deze CIRM moet door de uitbater aangevraagd worden aan de lokale overheid.
 • Evenementen mogen plaatsvinden tussen 5u en 23u30.

Raadpleeg altijd de actuele versie van het basisprotocol cultuur op: https://www.vlaanderen.be/cjm/cjm/nl/protocollen

Neem ook een kijkje op www.sectorgidscultuur.be voor het veilig organiseren van activiteiten. 

Organiseer je activiteiten voor kinderen en jongeren? Neem een kijkje op www.ambrassade.be

 

WAT IS EEN DRAAIBOEK?

Een draaiboek is het belangrijkste werkinstrument voor een veilige organisatie. Een draaiboek bevat alle maatregelen die jij als organisator neemt voorafgaand aan, tijdens en na de activiteit opdat deze veilig kan verlopen voor alle deelnemers.

In  jouw draaiboek vertaal je de regels uit het basisprotocol cultuur, maar ook eventueel bijkomende regels uit andere protocollen (horeca, podium, evenement,…) naar jouw specifieke activiteit. Het draaiboek zal dus verschillen naargelang de aard en omvang van jouw activiteit en de gebruikte (binnen- of buiten) ruimte(s). Er bestaat daarom geen ‘standaard draaiboek’.

Je draaiboek is ook een belangrijk communicatie-instrument om duidelijke afspraken te maken binnen jouw bestuur of met de verantwoordelijke begeleiders. Jouw ‘aanspreekpunt corona’ waakt erover dat medewerkers en deelnemers op de hoogte zijn van de maatregelen. Het draaiboek is verplicht en moet je desgewenst kunnen voorleggen om aan te tonen dat je als organisator het ‘goede huisvader/moeder-principe’ hanteert om het voor iedereen veilig te houden.

2. Speciale richtlijnen voor podiumvoorstellingen

Voor het organiseren van een podiumvoorstelling gelden speciale richtlijnen. Deze zijn ingedeeld in richtlijnen voor (1) artiesten, (2) publiek en (3) medewerkers. Deze richtlijnen gelden voor iedere podiumactiviteit. Om podiumactiviteiten haalbaar te maken, kan worden afgeweken van de norm van 4m² per persoon.

Raadpleeg de actuele richtlijnen voor podiumvoorstellingen op www.sectorgidscultuur.be.

Gerelateerde items