Resultaten bodemonderzoeken Arseenfabriek Bocholt

  • 7 mei 2019

Bodemonderzoeken naar aanleiding van verontreiniging door de voormalige Arseenfabriek van Bocholt

Ovam stelde op een infovergadering in Ellikom de resultaten voor van de beschrijvende bodemonderzoeken op de site van de voormalige Arseenfabriek in Reppel (Bocholt) en de omgeving. Hieruit blijkt dat er een aantal percelen sanering nodig hebben.

Eigenaars van verontreinigde gronden ontvangen een nieuw bodemattest met de verder te nemen maatregelen en een advies voor het gebruik van de grond. Zij zijn niet verplicht om te saneren aangezien de bron van de verontreiniging niet op hun eigendom ligt.

Hier vindt u de presentaties van de infovergadering met de resultaten van de bodemonderzoeken:

pdf bestandBewonersvergadering bodemonderzoek Arseenfabriek (6.85 MB)

pdf bestandBewonersvergadering _ Kaarten grondwater (ondiep kern en pluim _ diep enkel kern).pdf (6.08 MB)

pdf bestandBewonersvergadering _ Kaarten atmosferische depositie.pdf (7.88 MB)