Reglement inzake inventarisatie van en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Lokaal Woonbeleid GAOZ' Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal) voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025