Registratie van een binnenlandse adoptie

Inhoud

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap ontstaan door adoptie van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).

Een binnenlandse adoptie betekent dat een in België verblijvend adoptiekind geadopteerd wordt door personen die ook in België verblijven. De meeste binnenlandse adopties zijn stiefouderadopties waarbij iemand het kind van zijn of haar partner adopteert.

Adoptiekinderen zijn ofwel:

  • weeskinderen zonder familie
  • kinderen die afgestaan worden
  • kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht ontzet zijn.                                                                                          

Voor al deze kinderen wordt er altijd naar de beste oplossing gezocht, rekening houdend met de situatie. In eerste instantie zoeken we naar opvang binnen de eigen familie, daarna opvang binnen pleegzorg of tijdelijke opvang in een tehuis. Adoptie is slechts een optie als er geen andere duurzame familiale oplossing mogelijk is.

Heb je interesse om een kindje te adopteren? Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) maakt je graag wegwijs in de verschillende procedures en begeleid je samen met de erkende diensten door het adoptieproces.

Voorwaarden

Om een kindje te kunnen adopteren, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent minstens 25 jaar oud.
  • Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert.
  • Je volgt het verplichte voorbereidingsprogramma.
  • Je wordt geschikt verklaard door de familierechter.
  • Je bent alleenstaand of een koppel (Je bent getrouwd of wettelijk samenwonend of woont minstens 3 jaar samen)

Procedure

De adoptieprocedure bestaat uit verschillende stappen. Meer info hierover kan je vinden in deze brochure

Wat meebrengen

De familierechtbank zorgt voor de verwerking van het adoptievonnis. Je moet hiervoor zelf geen stappen ondernemen.

De gemeente zorgt voor de inschrijving van het adoptiekindje nadat zij op de hoogte zijn gebracht van de adoptie. De afstamming van het kindje wordt aangepast en er kan een aangepast identiteitsdocument aangevraagd worden op de gemeente.

Kostprijs

Bij het doorlopen van een adoptieprocedure komen er heel wat kosten kijken. U moet kosten betalen voor de informatiesessies, de voorbereidingssessies, het verzoekschrift … Voor meer gedetailleerde info verwijzen we naar de brochure

Het overschrijven van een adoptie is gratis.

Regelgeving

Artikel 65 en 66 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor wie

Voor iedereen die kiest voor een binnenlandse adoptie.

Contact