Registratie van de slachting van een dier

Maak een afspraak om uw slachtbrief af te halen

Inhoud

Wilt u als particulier een dier slachten, dan moet u die slachting registreren.

Voorwaarden

  • Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.
  • Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden. Ook deze slachting moet u registreren.
  • Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Procedure

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kiest u voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet u elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het sanitelnummer of oornummer (= beslagnummer) van het te slachten dier mee te brengen.

Het slachtbewijs vermeldt een datum vanaf wanneer de slachting mag plaatsvinden. Deze datum is vastgelegd op 2 werkdagen na de registratie van de slachting. 

Slachtingen in het slachthuis

Kiest u voor een slachting in het slachthuis en heeft u een registratienummer, dan moet u niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij uw gemeente. U kunt voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan. U neemt dan mee: het paspoort en het beslagnummer van het dier en het bewijs dat u geregistreerd staat in Sanitel.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • Sanitelnummer van het dier

Kostprijs

De registratie van een particuliere slachting is gratis.

Contact