Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Inhoud

De familie en erfgenamen regelen bij een overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten.

Als er geen familie of erfgenamen zijn of indien deze onvoldoende financiële middelen hebben, zal het OCMW een minimale begrafenis verzorgen.

Indien de familie en erfgenamen zich niet wensen te bekommeren over de begrafenis, zal het OCMW de begrafenis organiseren en de kosten betalen.

Voorwaarden

De overledene woonde in gemeente Oudsbergen. 

Procedure

U neemt contact op met het OCMW vooraleer u afspraken maakt met de begrafenisondernemer.

Het OCMW zal een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren naar de situatie van de overledene en de eventuele familie en erfgenamen.

Daarna zal er in overleg met eventuele familie en erfgenamen en de begrafenisondernemer een begrafenis geregeld worden.

Het OCMW kan het volledige of gedeeltelijke bedrag van de begrafeniskosten terugvorderen via ;

  • het instellen van een vordering tot verhaal op roerende goederen (bv kapitalen uitgekeerd op grond van een levensverzekering) en onroerende goederen die behoren tot het actief van de nalatenschap
  • het terugvorderen van de kosten op de erfgenamen indien blijkt dat er toch roerende en/of onroerende goederen aanwezig zijn in de nalatenschap of de erfgenamen hebben de nalatenschap niet verworpen
  • het verhalen van de kosten op eventuele onderhoudsplichtigen

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van de financiële situatie van de overledene en de eventuele familie en erfgenamen.

Kostprijs

Het OCMW verleent een tussenkomst voor een minimale uitvaart. De tussenkomst bedraagt maximum 2500 euro.

Uitzonderingen

Indien de overledene een uitvaartverzekering had, zal het OCMW contact opnemen met de verzekering voor het regelen van de betaling.

Regelgeving

Voor wie

  • Er biedt zich geen familie of erfgenamen aan om de uitvaart voor de overledene te regelen
  • De familie of erfgenamen hebben onvoldoende financiële middelen
  • De financiële middelen van de overledene zijn onvoldoende om de kosten van de uitvaart te betalen

Contact