Referentieadres

Maak een afspraak voor referentieadres bij privépersoon

Inhoud

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen officiële verblijfplaats. Voorbeelden zijn mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). Post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

U hebt geen eigen adres en u behoort tot één van volgende groepen:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning)
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen
 • u hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
 • de beschermde getuigen.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent dakloos.
 • U bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Uw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.
 • U doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

U sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neemt u op:

 • dat het om het een referentieadres gaat (dat u daar niet effectief woont)
 • dat de persoon de post die voor u toekomt aan u zal bezorgen.

Met dit document kan de bewoner eventueel aantonen aan bijv. schuldeisers en deurwaarders dat u niet in de woning verblijft en ze dus geen beslag kunnen leggen op de goederen van de bewoner.

U komt samen met de referentiepersoon van het gezin bij wie u een referentieadres krijgt langs bij dienst burgeradminstratie voor de registratie van het referentieadres. De chip van uw identiteitskaart zal worden aangepast naar het referentieadres (hiervoor heeft u de pincode nodig). 

Opgelet: Een inschrijving op een referentieadres om beroepsredenen mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

U dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar u normaal verblijft. Het OCMW onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over uw aanvraag.

Als u een referentieadres bij het OCMW krijgt, wendt u zich met de nodige documenten tot de dienst burgeradministratie om u in te schrijven op het referentieadres van het OCMW. U moet dan ook een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

U moet zich minstens éénmaal per 3 maanden aanmelden bij het OCMW.

Als u niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW uw referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat meebrengen

Kostprijs

Het aanvragen van een referentieadres is gratis.

Contact