Reacties en adviezen voor site Rijkswachtkazerne in Meeuwen zijn verwerkt

Gepubliceerd opmaandag 24 jan 2022 om 09:48
In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rijkswachtkazerne is een nieuwe stap gezet. Alle reacties en adviezen op de startnota werden verwerkt en vormen de basis voor de volgende stap, de scopingnota.

In het voorjaar van 2021 werd een startnota en een eerste versie van de procesnota opgemaakt. Die twee nota’s hebben we voorgelegd aan het publiek en aan de officiële adviesinstanties. Via een publieke raadpleging en adviesronde van 60 dagen verzamelden we reacties. Op basis van die adviezen en reacties herwerkte het planteam de startnota en stelden we een zogenaamde scopingnota op. Daarin wordt verduidelijkt of er bepaalde zaken verder toegelicht of onderzocht moeten worden en of er bepaalde voorstellen verder moeten worden uitgewerkt.

In een volgende fase maken we een voorontwerp RUP op. Ook dit voorontwerp wordt voorgelegd aan de officiële adviesorganen. Deze adviezen worden voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt een openbaar onderzoek van 60 dagen, waarbij iedereen opnieuw kan reageren op het voorliggende plan. Deze fase voorzien we in het najaar van 2022.

Op basis van de ontvangen opmerkingen wordt dan het definitieve RUP Rijkswachtkazerne opgemaakt. In het definitieve RUP leggen we de het bouwkader vast van dit gebied. We bepalen de spelregels waaraan de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen.

Alle info over dit project