Ratten voorkomen en bestrijden

Meld rattenoverlast

Heb je ratten in je tuin? De reflex is dan meestal om rattenvergif te leggen. Dat is echter de allerlaatste stap bij het bestrijden van ratten. Belangrijk is om je tuin onaantrekkelijk te maken voor ratten en op deze manier ratten te voorkomen.

Ratten voorkomen

  • Laat geen voedselresten buiten liggen.
  • Voeder (huis)dieren zoals kippen ’s morgens en niet te veel. Eten dat te lang blijft liggen, trekt ratten aan.
  • Gooi geen gekookte etensresten op de composthoop.
  • Gebruik vogelhuisjes om vogels te voederen.
  • Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in en rond de woning. 
  • Zet vuilniszakken bij voorkeur de ochtend van de ophaling buiten. 
  • Deponeer organisch afval in en niet naast het compostvat/bak en zet het vat bij voorkeur op een harde ondergrond. 
  • Berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers. 

Lees meer in de brochure 'Diervriendelijk beheer van ratten en muizen' van de Vlaamse overheid.

Hoe herken je de aanwezigheid van ratten?

Als je een rat hebt gezien, ben je natuurlijk 100% zeker van de aanwezigheid van ratten. Maar je moet de rat niet noodzakelijk zien, er zijn ook andere kenmerken die kunnen duiden op de aanwezigheid van ratten. Heb je holen in de tuin (voornamelijk in composthopen of onder schuren), zijn de vuilniszakken opengescheurd, zijn er knaagsporen aan hout en plastic of vind je donkere langwerpige uitwerpselen van 10 tot 15 mm lang? Dan is de kans groot dat je ratten in de tuin hebt.

Als eigenaar ben je wettelijk verplicht om op eigen terrein de bruine rat te bestrijden. De beste manier om dit te doen is preventie. Bruine ratten voelen zich thuis op plaatsen waar er voedsel, water en beschutting is. 

Ratten zelf bestrijden

Als de preventieve maatregelen niet volstaan om de populatie bruine ratten onder controle te houden, is een bestrijding echt noodzakelijk.

Zo kan je gebruikmaken van klemmen. Als dat niet helpt, kan je overgaan op rattenvergif.

Rattenvanger

Als je de ratten zelf niet kan bestrijden, kan je een beroep doen op de rattenvanger die aangesteld werd door het gemeentebestuur. Voor inwoners en verenigingen is de rattenbestrijding gratis. Risico-ondernemingen zoals landbouwbedrijven, bakkerijen en horeca betalen enkel voor de gebruikte materialen en bestrijdingsmiddelen.

Meld overlast door ratten hier en het gemeentebestuur geeft de melding door aan de rattenvanger.