Vast bureau

Samenstelling

Marco Goossens CD&V

Afspraak na telefonisch overleg via 089 810 100.

Functies

Burgemeester - Voorzitter gemeenteraad
 • Veiligheid: politie en brandweer
 • Rechtszaken
 • Openbare werken
 • Mobiliteit (incl. trajectcontroles)
 • Begraafplaatsen

Ilse Wevers CD&V

Functies

Schepen
 • Verenigingen en vrijwilligersbeleid
 • Sport
 • Cultuur
 • Bibliotheek
 • Kunstacademie
 • Roerend erfgoed (heemkundige kringen)

Hanne Schrooten CD&V

Functies

Schepen
 • Burgerlijke stand
 • Onthaal en klantcontact
 • Communicatie, participatie en citymarketing
 • Evenementen, feesten en plechtigheden
 • Toerisme en duinengordel

Kurt Plessers CD&V

Functies

Schepen - Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • Patrimonium
  • Facilitair beheer
  • Kerkfabrieken
  • Onroerend erfgoed
  • IOED
 • Wonen
 • AGB
 • Sociale zaken
  • Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
  • Individuele hulpverlening
  • Kadee en kinderopvang
  • Volksgezondheid
   • AED
  • Gezinnen
  • Senioren, Vitas, ...
  • Toegankelijkheid, personen met een beperking
  • Noord-Zuid
  • Sociale economie
   • Dienstencheque

An Knoops CD&V

Functies

Schepen
 • Kinderen en jongeren
 • Onderwijs (excl. kunstonderwijs)
 • Lokale economie en middenstand
 • Landbouw en korte keten

Kristel Schrooten CD&V

Contact
Adres
Genkerbaan 93 , 3670 Oudsbergen

Functies

Schepen
 • Milieu, duurzaamheid, klimaat en energie
 • Afvalbeleid en zwerfvuil
 • Deelkernen en identiteit
 • Camerabeleid (toezicht en sluikstorten)
 • Dierenwelzijn en wildbeheer