Projectsubsidie verenigingen, burgers en scholen

Oudsbergen wil burgers, verenigingen en scholen die een initiatief nemen graag ondersteunen. Iedere Oudsbergenaar die een project wil opzetten in Oudsbergen kan een projectsubsidie aanvragen.

Maatschappelijk project

Een maatschappelijk project is een project dat een verrijking betekent voor Oudsbergen en haar inwoners of voor de werking van een vereniging. Een maatschappelijk project is verbindend, bevordert samenwerking, streeft een verbetering van een huidige toestand na, heeft een positief effect op onze maatschappij, ...

Project in het kader van ontwikkelingssamenwerking

In het kader van ontwikkelingssamenwerking kan er een subsidie aangevraagd worden voor de ondersteuning van mondiale projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschappen in het zuiden of voor inleefreizen en –stages.

Voorwaarden

Een project:

 • is afgebakend in tijd en duurt maximum één jaar voor wat betreft de subsidieperiode (het project kan langer blijven bestaan. Voor hetzelfde project kan maximaal drie keer een subsidie
  aangevraagd worden);
 • heeft in hoofdzaak geen winstoogmerk of louter promotioneel doel;
 • staat open voor een breed publiek en overstijgt daardoor de privésfeer van een besloten groep;
 • maakt geen deel uit van de reguliere jaarwerking van een vereniging, hieronder behoren ook de jaarlijkse eetdagen, fuiven, quizavonden, etc.;
 • heeft geen politieke of religieuze doeleinden;
 • mag op geen enkele wijze personen of groepen discrimineren.

Een project situeert zich binnen één of meerdere van de volgende domeinen:

 • Evenementen en activiteiten
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Publieke ruimte en toegankelijkheid
 • Milieu en natuur
 • Gezondheid en preventie
 • Verkeer en mobiliteit
 • Welzijn en zorg
 • Toerisme
 • Veiligheid
 • Sport

Procedure

Je kan vier keer per jaar een aanvraag indienen via het daartoe ter beschikking gesteld aanvraagformulier. In de periodes januari – maart, april – juni, juli – september, oktober – december.

Een aanvraag kan ten vroegste 1 jaar voor de start van het project aangevraagd worden en ten laatste tijdens de indienperiode voorafgaand aan de start van het project.

Je moet er rekening me houden dat je pas vier tot zes weken na het einde van de indienperiode een beslissing over je aanvraag zal krijgen.

Bedrag

Het subsidiebedrag dat er voor een project ontvangen kan worden bedraagt maximum € 2.000,00. In het aanvraagformulier dient de aanvrager te specifiëren welk subsidiebedrag hij/zij nodig heeft voor het project.

Voor wie

Alle burgers, verenigingen en scholen uit Oudsbergen.

Contact

Contact

UiTbalie

Nu gesloten
Adres
Gildenstraat 10 , 3660 Oudsbergen Troempeelke
Tel.
089 810 910
uit@oudsbergen.be

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00

Maak een afspraak via 089 810 100

Meer info UiTbalie