Site Aldi Opglabbeek

Omschrijving

Wat gaat er gebeuren?

De winkel Aldi langs de Weg naar Zwartberg in Opglabbeek werd in 2017 gebouwd. Omdat de bouwvoorschriften het gebouw niet toelieten, diende Aldi destijds een aanvraag voor een planologisch attest in bij het gemeentebestuur van, toen nog, Opglabbeek. Op 25 juli 2016 leverde het gemeentebestuur een gunstig planologisch attest af voor de nieuwe winkel Aldi.

Als een gemeente dit planologisch attest aflevert, kan het bedrijf een omgevingsvergunning indienen om toch op korte termijn uit te breiden. Het gemeentebestuur is dan verplicht om hierna de bouwvoorschriften aan te passen. Daarom wordt het bestaande Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) centrum gedeeltelijk aangepast door het RUP 'Herziening RUP Centrum - Aldi'.

Een RUP is een plan waarmee het gemeentebestuur in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Daarmee bepalen ze dus wat er op die grond mag gebouwd worden en niet gebouwd mag worden.

Het verloop

De eerste stap van de RUP-procedure is de fase van de startnota. In deze fase wordt er aangekondigd dat er een RUP wordt opgestart en wordt er ook een raadpleging georganiseerd om informatie te verzamelen en feedback te krijgen.

De raadpleging over de startnota liep van 27 januari 2020 tot en met 28 maart 2020. De raadpleging werd geschorst door het nooddecreet i.v.m. corona op 27 maart 2020. De raadpleging werd daarom verdergezet van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020. Er werd een inspraakmoment gehouden op 10 februari 2020.

De tweede stap van het RUP is de opmaak van een scopingnota. In dit document worden de adviezen en opmerkingen verwerkt die gegeven zijn op de startnota . In de nota wordt beschreven of er zaken verder onderzocht of toegelicht moeten worden of dat bepaalde voorstellen verder worden uitgewerkt.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 18 juli 2022 de scopingnota goed. Bij deze stap hoort ook een update van de procesnota met de laatste processtap.

Wat is het vervolg?

In de volgende fase wordt er een voorontwerp RUP gemaakt. Ook dit voorontwerp wordt voorgelegd aan de officiƫle adviesorganen. Deze adviezen en het voorontwerp RUP worden voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt een openbaar onderzoek van 60 dagen, waarbij iedereen opnieuw kan reageren op het plan. Op basis van de ontvangen opmerkingen wordt dan het definitieve RUP opgemaakt.

Aangepast op: maandag 3 apr 2023 om 15:37
Status
Deelkern