Participatieraad

Elk participatieforum vaardigt twee personen af naar de participatieraad. De participatieraad heeft verschillende doelen:

  • De afgevaardigden van de verschillende participatiefora wisselen er ideeën en informatie uit. Het doel hiervan is kruisbestuiving over de grenzen van de verschillende fora heen.
  • De participatieraad volgt de werking van de verschillende fora op.
  • De participatieraad denkt na over participatie en kan ad hoc werkgroepen oprichten. 

Nadat elk participatieforum twee leden heeft afgevaardigd, komt de participatieraad een eerste keer samen. Aanvankelijk was 2 december gecommuniceerd, maar we zoeken nog een nieuwe datum.