Inname openbaar domein en aanvraag signalisatievergunning

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
 • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
 • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

Indien u werken wil uitvoeren waarbij u het openbaar domein innneemt, heeft u daarvoor toelating nodig van de wegbeheerder.

In de meeste gevallen is de gemeente wegbeheerder van de wegen in Oudsbergen. 

Bij de gewestwegen is het agentschap Wegen en Verkeer district Oost-Limburg wegbeheerder. U kan contact opnemen met het agentschap via het telefoonnummer 089 86 93 30.

Volgende wegen zijn gewestwegen:

 • Breekiezel
 • Oudsbergerweg
 • Weg naar Gruitrode
 • Centrumstraat
 • Weg naar As
 • Dorpsstraat
 • Hoogstraat
 • Genkerbaan
 • Plockroy
 • Weg naar Opglabbeek
 • Weg naar Meeuwen
 • Kasteelstraat
 • Grote Baan
 • Soetebeek
 • Weg op Bree
 • Weg naar Helchteren.

De gemeente levert geen signalisatiemateriaal. Alle signalisatie dient u zelf te voorzien.

 

Procedure

Vraag de signalisatievergunning minimaal 14 dagen voor de start van de werken aan via het bovenstaande aanvraagformulier. 

Bij een inname openbaar domein moet u steeds een plan of schets toevoegen waarop aangeduid staat welk deel van het openbaar domein u wil innemen. Bij werken op het openbaar domein moet er een signalisatieplan worden toegevoegd.

 

Kostprijs

Er is geen kostprijs aan verbonden.

Contact